Art GalleryGnomes
LanguagesFront PageDaniil Kharms
TheoriesCinema

Japanese


Vitamins.
Bitamin-zai.

Tom Cruise.
Tomo Kuruzu.

This is not my film.
Sono firimu wa boku no de wa nai.

Here is nothing but film.
Koko no wa mina firumu de gozaimasu.

No, it is next to the tall building.
Iie, ano takai biru no tonari desu.

The octopus has pretty eyes.
Tako wa me ga kirei desu.

This doesn't taste very good. Where is the toilet? 
Amari oishiku arimasen ne. Toire wa doko desu ka?

You have neither brushed your teeth, have you? 
Ha mo migakanakatta dehshõ?

I saw a purple cow.
Murasaki iro no ushi o mita.

This is French jam! 
Kore wa Furansu no jamu desu yo!

I'm going to sew your rancid cunt shut with a sewing machine.
Omae no kusai manko wo michiin de nutteshimeruzo.

With thanks to Thor Asmund for corrections.

This page is only occasionally gritted and cleared of snow