Art GalleryGnomes
LanguagesFront PageDaniil Kharms
TheoriesCinema

Danish


You stupid bastard.
Dit dumme svin.

You're my friend.
Du er min ven.
(Or alternatively, if you're drunk: Chuerminvøn.)

Whose turn is it to get beers?
Hvis tur er det til at hente øl?

Can you open my beer for me?
Kan du åbne min øl for mig?

I'm sorry. I didn't mean it. Danish beer is really good!
Undskyld, jeg mente det ikke. Dansk øl er virkelig godt!

Stop hitting me! I wasn't even looking at your girlfriend!
Hold op med at slå! Jeg kiggede slet ikke på din kæreste!

Is this marinated herring supposed to taste like this?
Skal denne marinerede sild smage sådan?

I'm impressed. I didn't think anyone could fart so loud.
Jeg er imponeret. Jeg troede ingen kunne prutte så højlydt.

Yes, drinking my beer while I was in the toilet was a great joke.
Ja, at drikke min øl mens jeg var på toilettet var en stor spøg.

Boy, are we having fun!
Ih, hvor har vi det skægt!

Jesus, another one-way street? Will we never get out of here?
Jøsses, endnu en ensrettet gade? Kommer vi aldrig ud herfra?

This page is manufactured by child labourers in third world countries