Filmisk

Skriftligt

Demokratisk

Billedligt

Poesirobot

Her kan De betjene Lømmelgårds poesirobot. Ud fra nedenstående oplysninger vil robotten efter bedste evne udfærdige et digt til Dem.

Hvilke stilarter skal digtet være i (vælg en eller flere)?

Romantisk
Depressivt
Religiøst
Ekspressionistisk

Hvor meget skal stilarterne blandes?

Hver strofe i hver sin stilart
Bland dem en anelse sammen
Bland dem lidt mere sammen
Kør dem gennem røremaskinen på højeste hastighed

Hvor mange strofer ønskes der (1 - 20)?

strofer

Skriv evt. navnet på en eller flere personer, der skal optræde i digtet (én person pr. linje, og maks. 3 personer):